Drodzy Uczniowie, 

poniżej zamieszczamy link do harmonogramu egzaminu maturalnego 2020, ogłoszonego przez dyrektora CKE.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

 

W kolejnym linku znajdziecie ważne informacje dotyczące egzaminu maturalnego:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

 

Paweł Andrzejczuk,dyrektor zarządzający Sopockich Szkół Autonomicznych, dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum

(3.09. 2019)

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.gda.pl
Kuratorium Oświaty w Gdańsku www.kuratorium.gda.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Wyższych
www.krasp.org.pl
Uniwersytet Gdański
www.univ.gda.pl
Politechnika Gdańska www.pg.gda.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych www.asp.gda.pl
Akademia Morska w Gdyni www.am.gdynia.pl
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu www.awf.gda.pl
Akademia Muzyczna w Gdańsku www.amuz.gda.pl