Oferta Sopockiego Autonomicznego Liceum na rok 2018/2019

Sopockie Autonomiczne Liceum prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 do jednego oddziału, w którym każdy uczeń począwszy od klasy pierwszej realizuje własną, indywidualną ścieżkę edukacyjną, tworzoną i modyfikowaną przy wsparciu osobistego tutora oraz doradcy edukacyjnego i zawodowego.

Siedzibą Sopockiego Autonomicznego Liceum jest budynek Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (ul. Polna 16) w Sopocie. W ramach umowy o współpracy uczniowie naszego liceum uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników tej uczelni.

Zapraszamy do szkoły, która:

 • skutecznie przygotowuje do egzaminu maturalnego i zajęła w poprzednich latach 5. miejsce w efektywności nauczania (wyniki egzaminu maturalnego) spośród 46 liceów trójmiejskich, a 1. miejsce w zakresie nauczania matematyki (wg Instytutu Badań Edukacyjnych, EWD – wskaźnik rozwoju uczniów w zdobywaniu wiedzy);

 • osiąga ten wynik dzięki spersonalizowanemu modelowi pracy z każdym uczniem (indywidualny profil kształcenia);

 • prowadzi naukę przedmiotów rozszerzonych już od klasy pierwszej;

 • skutecznie przygotowuje do funkcjonowania we współczesnym świecie zawodowym dzięki elementom nauczania dwujęzycznego w języku angielskim typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), z wybranych przedmiotów (fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, etyka);

 • zapewnia wysoki poziom nauczania języków obcych dzięki zastosowaniu nauczania typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zajęciom z native speakerami, cyklowi przygotowań do egzaminów certyfikatowych (FCE, CAE, ZD, DELE), wymianie międzynarodowej z Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią;

 • umożliwia uczniom rozwój istotnych kompetencji społecznych w ramach patronatu Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS poprzez obowiązkowe zajęcia z komunikacji, job coachingu, coachingu, rozwoju osobistego, psychologii ogólnej oraz psychologii projektowania (user experience);

 • realizuje liczne projekty (autorskie, ogólnopolskie, międzynarodowe);

 • uczy w sposób innowacyjny i interdyscyplinarny zgodnie z wymogami współczesnego modelu edukacji;

 • współpracuje z wyższymi uczelniami, trójmiejskimi, ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi instytucjami w celu wspierania uczniów w budowaniu optymalnej ścieżki edukacyjnej dla potrzeb zmieniającego się rynku pracy;

 • wykorzystuje szeroko nowoczesną technologię (posiada 3 pracownie iPadowe, 1 iMacową,1 Macbookową);

 • prowadzi obowiązkowe zajęcia z debat oksfordzkich, rozwijających kulturę i sztukę przemawiania publicznego;

 • zapewnia różnorodną ofertę zajęć sportowych realizowanych we własnych obiektach sportowych (dwie sale gimnastyczne, boisko, siłownia zewnętrzna), na Stadionie Lekkoatletycznym w Sopocie oraz na basenie „Alchemia” w Gdańsku;

 • prowadzi obowiązkowe zajęcia uzupełniające realizowane w ramach współpracy z uczelniami wyższymi na mocy umów patronackich:

Zajęcia akademickie prowadzone przez pracowników uczelni

Uczelnie/ Wydziały partnerskie i patronackie

Wykłady i warsztaty w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (patronat):

 • marketing i zarządzanie

 • coaching – rozwój osobisty

 • job – coaching

 • komunikacja

 • elementy psychologii ogólnej

 • user experience – psychologia projektowania

 logo swps

Zajęcia i wykłady na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (patronat)

Współpraca projektowa z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Zajęcia i wykłady w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej

 logo pg

Zajęcia doświadczalne i wykłady na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia laboratoryjne i wykłady na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Wykłady w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Współpraca projektowa z Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 logo ug

 

Zajęcia laboratoryjne i wykłady w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

 

 

 logo gumed

Zajęcia z rysunku, aksonometrii i budowania portfolio

na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej (patronat)

 logo ssw