W I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 Przewodniczącym Rady Uczniów Sopockiego Autonomicznego Liceum jest Cyprian Krassowski.