Zgodnie z § 30 rozdziału VIII statutu Sopockiego Autonomicznego Liceum w szkole działa Rada Rodziców

W roku 2020 przedstawicielem Rady Rodziców w Sopockim Autonomicznym Liceum jest

Pani Magdalena Szczucka.