Zgodnie z § 30 rozdziału VIII statutu Sopockiego Autonomicznego Liceum w szkole działa Rada Rodziców

§ 30 rozdział VIII

Rada Rodziców Liceum corocznie wybiera Przewodniczącego, na roczną kadencję, trwającą od początku roku kalendarzowego. Przewodniczący wraz z Radą Rodziców Liceum reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) wobec Fundacji, dyrektora Liceum i dyrektora zarządzającego Szkołami. Przewodniczący Rady Rodziców Liceum jest członkiem Rady Głównej Szkół.

W roku szkolnym 2019/2020 przedstawicielem Rady Rodziców w Sopockim Autonomicznym Liceum
jest Pani Monika Ośmiałowska