Zgodnie z § 13 rozdziału V Statutu Sopockiego Autonomicznego Liceum w szkole działa Rada Rodziców.

W roku 2021 przedstawicielem Rady Rodziców w Sopockim Autonomicznym Liceum jest

Pani Magdalena Szczucka.