Drodzy Uczniowie,

poniżej znajdziecie informacje o terminach tegorocznych olimpiad przedmiotowych. 

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-2019-2020.html  

 

Paweł Andrzejczuk (10.09.2019)