WRZESIEŃ

Data

Wydarzenia

03.09.2018

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

18.09.2018

Geolokalizacja w Sopocie - zajęcia terenowe z przyrody

19.09 2018

Spotkania Rodziców z opiekunami klas

21.09.2018

Warsztaty na Wydziale Geografii i Oceanografii UG

25-28.09.2018

Wyjazd edukacyjno-integracyjny - Wdzydze Kiszewskie

29.09.2018

Termin złożenia deklaracji maturalnej

PAŹDZIERNIK

Data

Wydarzenia

04.10.2018

Podchody interdyscyplinarne w sopockich lasach

19.10.2018

Mistrzostwa Sopotu w unihokeja, LO nr 1w Sopocie

24.10.2018

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami

LISTOPAD

Data

Wydarzenia

07.11.2018

Mistrzostwa Sopotu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, SP 8 w Sopocie, godz. 8.50

21.11.2018

Mistrzostwa Sopotu w pływaniu dziewcząt i chłopców, MOSiR w Sopocie, godz. 9.40

28.11.2018

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami

GRUDZIEŃ

Data

Wydarzenia

13.12.2018

Diagnoza przedmaturalna, kl.2-3;PR

14.12.2018

Diagnoza przedmaturalna, kl.2-3;PR

 17.12.2018

Matura próbna z j.polskiego, kl.3; diagnoza przedmaturalna z j. polskiego, kl.1-2; PP

 18.12.2018

Matura próbna z matematyki, kl.3; diagnoza przedmaturalna z matematyk, kl.1-2;PP

 19.12.2018

Matura próbna z j. angielskiego, kl.3; diagnoza przedmaturalna z  j. angielskiego, kl.1-2; PP

 21.12.2018

Spotkanie świąteczne w SAL

 23 - 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

Data

Wydarzenia

1.01.2019

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2-6.01.2019

Euroweek

18.01.2018

Koniec pierwszego semestru

23.01.2018

Podsumowanie pierwszego semestru (spotkanie uczniów, nauczycieli, rodziców)

 31.01.2018

Bal w SAL

LUTY

Data

Wydarzenia

11-24.02.2019

Ferie zimowe

MARZEC

Data

Wydarzenia

8.03.2019

Matura próbna z matematyki pp

11.03.2019

Matura próbna  ustna z j.angielskiego

14.03.2019

Projekt "Kosmos" profil geografia, fizyka 1-3 SAL plus grupa przyrodnicza 2,3 SAL, godz. 10.30-14.30

15.03.2019

UG Dni Mózgu,profil biologia, 10.00-15.00

18 - 19. 03.2019

Matura próbna z j. polskiego (pisemna i ustna)

21.03.2019

Targi szkół ponadgimnazjalnych

21.03.2019

Dzień Sportu i innych atrakcji

21.03.2019

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

26.03.2019

Próbna ustna matura z chemii

28.03.2019

Projekt SWPS - doradztwo zawodowe

29.03.2019

Matura próbna j. angielski pr

KWIECIEŃ

Data

Wydarzenia

5.04.2019

Próbna matura biologia, wos, historia sztuki

8.04.2019

EDB, kl.1-3, 2- 4 lekcja, Projekt doradztwo zawodowe podsumowanie 11.00-12.30 kl.1,2, 12.30-14.00 kl.3

10.04.2019

Zajęcia wg oddzielnego harmonogramu

11.04.2019

Projekt doradztwo zawodowe podsumowanie 2 11.00-12.30 kl.1,2, 12.30-14.00 kl.3

17.04.2019

Wycieczka do Gdańska. Uczniowie klasy drugiej oraz H. Zielinska

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świateczna

26.04.2019

Zakończenie roku szkolnego w kl.3

MAJ

Data

Wydarzenia

06.05.2019

Egzamin maturalny z j. polskiego, g. 9.00 - poziom podstawowy; g. 14.00 - poziom rozszerzony

07.05.2019

Egzamin maturalny z matematyki, g. 9.00 - poziom podstawowy

08.05.2019

Egzamin maturalny z j. angielskiego, g. 9.00 - poziom podstawowy; g. 14.00 - poziom rozszerzony

09.05.2019

Egzamin maturalny z matematyki, g. 9.00 - poziom rozszerzony

10.05.2019

Egzamin maturalny z biologii, g. 9.00

10.05.2019

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie, g. 9.00 

13.05.2019

Egzamin maturalny z chemii, godz.9.00

13.05.2019

Egzamin maturalny z informatyki, godz. 14.00

15.05.2019

Egzamin maturalny z geografii, godz. 9.00

20.05.2019

Egzamin maturalny z fizyki, godz. 9.00

27-31.05.2019

Diagnoza profilowa, przedmaturalna, kl.1-2, j.polski pp, pr

28.05.2019

Diagnoza profilowa, przedmaturalna, kl.1-2, matematyka pp, pr

29.05.2019

Diagnoza profilowa, przedmaturalna, kl.1-2, j.angielski pp, pr

30.05.2019

Diagnoza profilowa, przedmaturalna, kl.1-2, biologia, fizyka pp, pr

31.05.2019

Diagnoza profilowa, przedmaturalna, kl.1-2,geografia, chemia pp, pr

CZERWIEC

Data

Wydarzenia

 

Termin wystawienia ocen

 

Indywidualne rozmowy profilowe, kl. 1-2 

21.06.2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, duża sala gimnastyczna Sopockich Szkół Autonomicznych