Z radościa informujemy, że 1 września 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Sopockim Autonomicznym Liceum i Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) określające ramy współpracy w zakresie edukacji filozoficznej młodzieży i nauczycieli.

W ramach tej współpracy pracownicy Instytutu Filozofii prowadzić będą zajęcia edukacyjne dla uczniów Sopockiego Autonomicznego Liceum w postaci wykładów problemowych, warsztatów rozwijających umiejętności interpretacji tekstów filozoficznych, przygotowujących do udziału w Olimpiadzie Filozoficznej i zdawania matury z filozofii. Młodzież SAL będzie miała możliwość uczestniczyć w wybranych zajęciach dla studentów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

Jolanta Gadomska

(5.09.2016)

 

W roku akademickich 2017/2018 odbędzie się kolejny cykl wykładów filozoficznych dla licealistów. Jak zwykle będą one poświęcone wybranym problemom z różnych dziedzin filozofii (ontologia, estetyka, etyka, antropologia filozoficzna, filozofia religii). Po wykładach odbywają się dyskusje dotyczące omawianych treści. Wykłady mają charakter otwarty, zapraszamy do udziału!

Wykłady w semestrze zimowym (AULA S207, godz. 17.30):

21 listopada – dr hab. Wojciech Żełaniec, profesor nadzwyczajny – O poznaniu a priori

12 grudnia – prof. dr hab. Sabina Kruszyńska – Idealizm transcendentalny I. Kanta

9 stycznia - dr hab. Rafał Urbaniak, profesor nadzwyczajny - Nieznośna nieuważność nas samych: przykład myślenia o dowodach sądowych

27 lutego – prof. dr hab. Stanisław Judycki – "Wiara i wiedza"

27 marca – dr hab. Romuald Piekarski, profesor nadzwyczajny – „Filozofia cywilizacji”

24 kwietnia – dr hab. Jarosław Mrozek, profesor nadzwyczajny – „Wszechświat czy multi-wszechświat?”

29 maja – dr. Hab. Józef Tarnowski, profesor nadzwyczajny – „Filozoficzne żarty Platona?”

 

W roku akademickich 2016/2017 odbędzie się cykl wykładów filozoficznych dla licealistów. Będą one poświęcone wybranym problemom z różnych dziedzin filozofii (ontologia, estetyka, etyka, antropologia filozoficzna, filozofia religii). Po wykładach odbywają się dyskusje dotyczące omawianych treści. Wykłady odbywają się w poniedziałki o godzinie 17.00, mają charakter otwarty, zapraszamy do udziału!

28 listopada - dr Paweł Pijas - Liberalizm i resentyment

12 grudnia - dr Tomasz Kąkol, Czym jest czas, czy można zbudować wehikuł czasu i czy Einstein się mylił?

16 stycznia  - dr Marek Pepliński, Racjonalność wiary i sądów o Bogu w religii i w filozofii

13 lutego   - dr Artur Szutta, Kilka słów o miłości.

6 marca    -  dr Robert Rogoziecki, Na czym polega estetyzacja?

3 kwietnia  -  dr hab. Anna Chęćka - Gotkowicz, prof. UG, Muzyczna dialektyka wolności i konieczności

15 maja     -  dr Natasza Szutta, Eutanazja za i przeciw

12 czerwca -  mgr Krystyna Bembennek, Czy o filozofię bać się nie musimy?

 

Początki naszej współpracy z Instytutem Filozofii, Socjologii, Dziennikarstwa przed podpisaniem "Porozumienia"

 

Czym jest szczęście?

Na to pytanie (i nie tylko na nie) próbowaliśmy sobie odpowiedzieć podczas warsztatów filozoficznych zorganizowanych dla nas w Instytucie Filozofii, Socjologii, Dziennikarstwa na Wydziale nauk Społecznych Uniwersytetu Gdanskiego. W piątek 8 kwietnia dzień rozpoczęliśmy wykładem na temat "Sensowności pojęcia pytań bez sensu", poprowadzonym przez dr hab. Rafała Urbaniaka. Następnie dr Marek Pepliński odpowiadał na pytanie "Czym jest jest szczęście i czy jest osiągalne?". Część z nas zainteresowana problemem wolnej woli uczestniczyła w zajęciach dr Martyny Koszkało "O wolnej woli - myśl starożytna i średniowieczna". A jeszcze inna grupa odpowiadała wraz z dr Iwoną Krupecką na pytanie "Dlaczego chcemy tego, czego chcemy?" Początkiem wszelkiego poznania jest postawienie sobie odpowiednich pytań. Chyba weszlismy na tę drogę, bo pytania nam się mnożą:)

Zapraszam do galerii zdjęć.

Jolanta Gadomska

(11.04.2016)

Transhumanizm - szanse i zagrożenia

17 kwietnia uczestniczyliśmy w bardzo inspirujących warsztatach filozoficznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas debaty studenckiej dowiedzieliśmy się, czym jest transhumanizm i jakie szanse i zagrożenia wiążą się z ideą udoskonalania człowieka za pomocą nowoczesnych technologii. Mogliśmy też wypowiedzieć się osobiście na ten temat w trakcie burzliwej dyskusji, którą wywołał postawiony problem. Rozgrzani intelektualnie debatą udaliśmy się następnie na warsztaty, na których usiłowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: "Co filozof może powiedzieć o istnieniu Boga?"

Jolanta Gadomska

(20.04.2015)