Z ogromną satysfakcją informujemy, że pod koniec roku szkolnego 2015/2016 została podpisana umowa patronacka pomiędzy Sopockim Autonomicznym Liceum a Uniwersytetem Humanistycznospołecznym (SWPS) w Sopocie. Nasi uczniowie od nowego roku szkolnego uczestniczyć będą w ramach indywidualnych profili akademickich w warsztatch i wykładach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
 
Taida Szczepańska-Podumis
dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum
 
 
 


Plan współpracy

Sopockiego Autonomicznego Liceum

z

Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

SWPS

w ramach umowy patronackiej

w roku szkolnym 2016/2017

  1. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia dydaktyczne Sopockiego Autonomicznego Liceum odbywają się w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Polna 16-20) w Sopocie.

  2. W ramach współpracy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice korzystają z oferty SWPS UHS. Strefa Rodzica, Strefa Młodzieży to cykliczne wykłady i warsztaty, na które wejście w pierwszej kolejności będą mieli pracownicy, rodzice uczniowie SAL i szerzej SSA.

  3. Wszyscy uczniowie Sopockiego Autonomicznego Liceum w trzyletnim cyklu kształcenia będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców SWPS UHS wg harmonogramu ustalanego na rok szkolny oraz cykl kształcenia.

  4. Jednocześnie uczniowie zgodnie ze swoją indywidualną ścieżką edukacyjną (zgodnie ze swoimi indywidualnymi profilami) uczestniczyć będą w im dedykowanych warsztatach i wykładach.

Zajęcia dla uczniów Sopockiego Autonomicznego Liceum prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia

Prowadzący

Klasa

 

Termin

Podstawy psychologii

mgr Małgorzata Osowiecka

1-3

styczeń - luty

User Experience

mgr Magdalena Górecka

1,2

kwiecień

Doradztwo zawodowe/Job-coaching

mgr Kamil Tomaszewski

1-3

 

styczeń - marzec

Komunikacja

mgr Bartosz Karcz

1,2

marzec - kwiecień

Rozwój osobisty/ grupa wsparcia

mgr Ewa Laus

1,2

maj - czerwiec

Elementy marketingu i zarządzania

Podstawy przedsiębiorczości

dr Agnieszka Popławska - Boruc

1-3

 

luty - marzec

Podkategorie