Uczniowie klasy I SAL przystąpili do projektu „Matematyka Reaktywacja, a nasza szkoła stała się partnerem edukacyjnym  Politechniki Wrocławskiej.
Politechnika Wrocławska od lat monitoruje postępy w nauce matematyki – zarówno uczniów szkół średnich, jak i studentów kierunków technicznych. Na tej podstawie specjaliści z Instytutu Matematyki i Informatyki opracowali unikatową metodę, którą można określić jako indywidualne korepetycje na odległość wykorzystujące atrakcyjne dla ucznia narzędzia informatyczne. Będzie to prawdziwa odbudowa nie tylko wiedzy, ale i chęci uczenia się – stąd hasło programu „Matematyka Reaktywacja”.
Projekt „Opracowanie i wdrażanie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowany pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Matematyka Reaktywacja” to cichy i przyjazny, a przy tym dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu asystent nauczyciela, który nie tylko przystępnie wytłumaczy materiał, ale też sprawdzi, czy materiał ten został naprawdę opanowany.
Metoda uczenia opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem: za pośrednictwem Internetu będą mieli dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. W zależności od umiejętności i predyspozycji osobistych, stopień trudności będzie powoli zwiększany, aż do osiągnięcia efektu pozwalającego na bezstresowe przystąpienie do egzaminu maturalnego. Wartością dodatkową tego typu nauki jest zwiększenie umiejętności informatycznych oraz ogólnej techniki uczenia się – niekoniecznie tylko matematyki.
Do projektu przystąpili uczniowie klasy I SAL i będą w nim uczestniczyli przez 3 lata, czyli aż do matury w 2017 roku.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie pomoże naszym uczniom lepiej  przygotować się do egzaminu maturalnego, a także na bieżąco pokonywać trudności matematyczne i osiągać dobre wyniki w nauce.

 

Więcej  informacji znajduje się na stronie: http://www.matematyka-reaktywacja.pl

Nauczyciele matematyki w liceum.