W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie SAG kontynuują uczestnictwo w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną organizowanych przez Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

 

 29 kwietnia 2014: O etyce lekarskiej i naszym zdrowiu w 2014 roku czyli kwietniowe Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną

W kwietniu uczniowie wysłuchali trzech wykładów: Zuzanny Harmacińskiej – uczennicy VI LO w Gdyni pt.„Znamiona śmierci”, dr hab. n. med. Janiny Suchorzewskiej prof. nadzw. GUMed kuratora Zakładu Etyki GUMed pt. „Dlaczego etyka lekarska jest tak ważna?” oraz dra hab. n. med. Tomasza Zdrojewskiego z  Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed pt.„ Zdrowie Polaków A.D. 2014”.

 

Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(19.05.2014)

 

 

25 marca 2014: O chorobach podróżników, komórkach macierzystych i terapii komórkowej czyli Marcowe Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną

We wtorek odbyło się wyjście na wykłady na Gdański Uniwersytet Medyczny. W tym dniu były 3 wykłady. Na pierwszym, prowadzonym przez uczennicę II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie Kaję Malicką, dowiedzieliśmy się o chorobach tropikalnych, które są szczególnie niebezpieczne w krajach strefy równikowej oraz zwrotnikowej między innymi w Indiach. Kolejne dwa wykłady:  dra hab. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. nadzw. Kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Katedrze Immunologii GUMed „Leki przyszłości. Komórki macierzyste” i dr hab. med. Natalii Marek-Trzonkowskiej z Zakładu Medycyny Rodzinnej GUMed „Leki przyszłości. Terapia komórkowa” dotyczyły metod leczenia poprzez komórki macierzyste. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie możliwości dają nam komórki macierzyste i co możemy zyskać poprzez taki sposób leczenia. Wykłady były bardzo ciekawe i mam nadzieję, że pójdziemy na nie jeszcze nie raz.

 

Szymon Biłanicz, Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(2.04.2014)

 

25 lutego 2014: O bliźniętach i legalnych i nielegalnych środkach psychoaktywnych czyli lutowe Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną

Dnia 25 lutego odbyło się wyjście zainteresowanych osób na kolejne wykłady z cyklu "Młodzieżowe Spotkania z Medycyną" organizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Tego dnia odbyły się trzy prelekcje. Pierwszym podjętym tematem były tajemnice ciąży mnogiej. Wygłosiły go dwie siostry bliźniaczki z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Drugi wykład został przedstawiony przez członków akcji "Mam haka na raka" i dotyczył on nowotworu tkanki limfatycznej – chłoniaka. Ostatni z serii wykładów zaprezentował dyrektor Pomorskiego Centrum Toksykologii i opowiadał o działaniu środków odurzających. Wyjście muszę uznać za bardzo ciekawe i udane. Szczególnie zainteresował mnie ostatni temat, gdyż przybliżał on niebezpieczne dla zdrowia i życia skutki zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że mógłby być powtórzony nie tylko dla tych zainteresowanych medycyną, ale też tych, którzy te niebezpieczne używki stosują dla zabawy.

"Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja jest trucizną" -  Paracelsus (1493-1541)

Alan Alkhatab, Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(26.02.2014)

 

14 stycznia2 2014: O mitach medycznych, niskim ciśnieniu i nurkowaniu czyli styczniowe Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną

14 stycznia po raz kolejny uczestniczyliśmy w wykładach odbywających się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Wysłuchaliśmy prelekcji: Izabeli Janowskiej i Martyny Józefczyk – uczennic II LO w Sopocie pt.„Wybrane mity medyczne, czyli nieuzasadnione poglądy na temat zdrowia”, lek. Aleksandry Liżewskiej „Niskie ciśnienie krwi: norma czy choroba?” oraz dra hab. med. Tomasza Wierzby, kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii GUMed „Plusy i minusy nurkowania”.

 

Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(31.01.2014)

 

 

17 grudnia 2013: O marihuanie, cukrzycy oraz chirurgii czyli grudniowe Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną

We wtorek mieliśmy cudowną okazję by na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zapoznać się z kilkoma ważnymi terminami dotyczącymi medycyny. Pierwszym z nich był bardzo kształcący wykład uczennicy II LO w Sopocie opisujący złe skutki i korzyści medyczne płynące z zażywania marihuany. Nasza rówieśniczka opowiedziała o substancjach leczniczych w tej roślinie oraz tych, które działają niekorzystnie na nasze komórki. Kolejny wykład, dr med. Anny Korzon-Burakowskiej pt. „Cukrzyca – nie taka słodka choroba”, traktował o różnych typach cukrzycy, profilaktyce i leczeniu tej choroby. Ostatni wykład dra med. Romana Budzińskiego - „Postępy w chirurgii” dotyczył technologii używanej w chirurgii. Mieliśmy sposobność obejrzeć złożoność aparatów do operowania oraz zapoznać się z przebiegiem operacji kiedyś i dzisiaj. Poznaliśmy najważniejszych pionierów tej dziedziny, którzy często przez całkowity przypadek odkrywali rzeczy będące naukowym przełomem. Wykłady były bardzo ciekawe i niecodzienne. Mam nadzieję, że w przyszłości znów wybierzemy się na podobne zajęcia.

 

Dominika Bartkowska, Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(19.12.2013)

 

 

 26 listopada 2013: O soli i nadciśnieniu tętniczym czyli listopadowe spotkania z medycyną

26 listopada kilkoro uczniów gimnazjum uczestniczyło w wykładach w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbywających się w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną”. Przed wykładami uczniowie skorzystali z  możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego, którego dokonali studenci III roku kierunku lekarskiego. Wszyscy uczniowie mieli prawidłowe wyniki. Z pierwszego wykładu lek. med. Janusza Springera pt.” Sól – biała trucizna czy niezbędny element naszej diety?” dowiedzieliśmy się, że sól to nie samo zło i jest nam niezbędna do życia, ale niestety ludzie kilkukrotnie przekraczają zakres normy, który należy spożyć. Następnie lek. med. Łukasz Wierucki omówił film pt. „Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi?”, w którym zwrócił uwagę na najczęstsze błędy pomiaru, konieczność dopasowania mankietu ciśnieniomierza oraz warunki, jakie muszą być spełnione by uzyskać wiarygodny wynik pomiaru. Główny wykład zatytułowany „Nadciśnienie tętnicze” poprowadził prof. Bogdan Wyrzykowski z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Kolejny wykład, w którym, mam nadzieję, będziemy uczestniczyć, odbędzie się 17 grudnia.

Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(4.12.2013)