W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie SAG i SAL uczestniczą w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną organizowanych przez Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

 

23 kwietnia 2013 – Młodzieżowe Spotkania z Medycyną czyli czy warto zostać lekarzem?

23 kwietnia uczestniczyliśmy w kolejnych Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, w czasie których prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, próbował odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto zostać lekarzem?”. Drugim prelegentem był lek. Michał Brzeziński z Katedry Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed, koordynator programu 6-10-14 dla Zdrowia, który zaprezentował wykład “O zdrowiu i reklamie – czy przemysł gra fair?”. Były to ostatnie w tym roku szkolnym Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Następne po wakacjach!

 

Hanna Ćwikałowska-Grudzińska
(8.05.2013)

 

26 lutego 2013 - O płci mózgu, neonatologii i poszukiwaniu lepszych leków

26 lutego uczestniczyliśmy w lutowych Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną. Nasi uczniowie wysłuchali wykładu: Stefanii Czapp z koła medycznego VI Liceum Ogólnokształcącego pt. “Płeć mózgu” oraz Zuzanny Całusińskiej zatytułowanego “Neonatologia w XXI wieku”. Na zakończenie prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed porozmawiał z młodzieżą o poszukiwaniu lepszych leków.

Hanna Ćwikałowska
(7.03.2013)

 

18 grudnia 2012 - Grudniowe młodzieżowe spotkanie z medycyną czyli o geniuszu, historii GUMed i terapii genowej

Dnia 18 grudnia udaliśmy się na wykłady na Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach programu "Młodzieżowe Spotkania z Medycyną". Przedstawione zostały trzy wykłady. Pierwszy przedstawiała uczennica VI LO w Gdyni i nosił tytuł "Geniusz niejedno ma imię - Zespół Sawanta". Dowiedzieliśmy się, że zespół Sawanta to stan, w którym osoba upośledzona umysłowo ma wybitne uzdolnienia, z reguły artystyczne, matematyczne lub ma świetną pamięć. Na podstawie życia jednego z amerykańskich sawantów powstał film "Rain Man". Następny wykład, wygłoszony przez prof. dra hab. Wiesława Makarewicza, byłego Rektora AMG, dotyczył historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Okazało się, że Gdański Uniwersytet Medyczny (wcześniej Akademia Medyczna i Akademia Lekarska) ma swoje korzenie w Wileńskim Uniwersytecie, który powstał już w 1579 roku, a Gdański Uniwersytet Medyczny w 1945 roku, wówczas nosił nazwę Akademia Lekarska. Kolejny i ostatni wykład, dra hab. Marcina Gruchały z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, Prorektora ds Studenckich GUMed, dotyczył terapii genowej w kardiologii. Dowiedzieliśmy się, że przenośnikami genów terapeutycznych mogą być wirusy, nawet takie jak np. wirus HIV, jednak im większe zwierzęta tym mniej skuteczna jest terapia. Jest to wciąż tylko terapia eksperymentalna.
Wiele ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się z tego i poprzednich wykładów. Jest to bardzo przyjemna forma nauki biologii.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Julia Barwik, Hanna Ćwikałowska
(18.12.2012)

 

27 listopada 2012 - Listopadowe młodzieżowe spotkanie z medycyną czyli o kawie, aktywności fizycznej i komunikacji z chorym

Dnia 27 listopada 2012 kilka osób z gimnazjum i liceum udało się do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wykłady realizowane w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną”. Pierwszy wykład dotyczył wpływu kawy na nasz organizm, z którego dowiedzieliśmy się, że kawa może spowodować choroby wieńcowe, nadciśnienie tętnicze i zawał, ale również polepsza pamięć i koncentracje, chroni przed cukrzycą oraz zabezpiecza przed chorobą Parkinsona (na co nie ma danych naukowych). Drugi wykład dotyczył wpływu aktywności fizycznej na nadciśnienie tętnicze. Z tego wykładu dowiedzieliśmy się o hipokinezji oraz o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej przez co najmniej pół godziny. Pierwsze dwa wykłady były prowadzone przez uczniów trójmiejskich liceów, natomiast trzeci wykład był prowadzony przez doc. dr hab. med. Zbigniewa Bohdana z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed i nosił tytuł „Bariery w medycynie – rzecz o komunikacji z chorym”. Dowiedzieliśmy się, jak należy rozmawiać z pacjentem i jak go traktować. Wykłady były bardzo ciekawe i mam nadzieję, że będziemy dalej uczestniczyć w programie

Szymon Biłanicz
(27.11.2012)

Wykład dra Bohdana był wykładem, który powinien wysłuchać nie tylko każdy przyszły lekarz, ale też każdy człowiek. Cieszę się, że miałam tę możliwość. Spokój i harmonia wewnętrzna wykładowcy została przeniesiona poprzez obrazy i szkice różnych artystów na slajdy , przez co miałam wrażenie, że to, co słyszę, mogę też zobaczyć. Słuchałam wielu wykładów, ale taki, który pozostawia człowieka w zadumie, rzadko się zdarza. Wykład ten zostanie w mojej pamięci 

Hanna Ćwikałowska
(27.11.2012)

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

30.10.2012  - Październikowe młodzieżowe spotkanie z medycyną

W dniu 30.10.2012r. uczniowie SAG i SAL udali się na wykład do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykład odbył się w ramach „Młodzieżowych Spotkań z Medycyną” organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematami były: „Nadciśnienie tętnicze w Polsce – dlaczego problem jest tak ważny”, „Zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi” i „Choroby tętnic i żył”.
Pierwsza prelekcja, autorstwa dra med. Marcina Rutkowskiego, dotyczyła nadciśnienia tętniczego i skupiała się na tym, od czego zależy nasze ciśnienie, historii pomiaru ciśnienia, szkodliwym działaniu nadciśnienia oraz na metodach leczenia.
Dzięki drugiemu  wykładowi wygłoszonemu przez uczennicę V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku dowiedzieliśmy się o dwóch metodach pomiaru: Riva-Rocci i Korotkova, a także: jak prawidłowo powinno się mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, jak zachować się przed i w trakcie badania.
Ostatni wykład, dra med. Romana Budzińskiego – Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, poruszył temat chorób tętnic i żył, m.in. miażdżycy, tętniaków, zakrzepów, żylaków i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Dowiedzieliśmy się, co je powoduje i jak im zapobiegać.
Młodzieżowe Spotkania z Młodzieżą są interesującą formą poszerzenia wiedzy z zakresu biologii. Wykłady prowadzone są ciekawie, a tematy poruszane bliskie człowiekowi.

Ligia Panasiak, Hanna Ćwikałowska
(30.10.2012)
Zapraszamy do galerii zdjęć