Wchodzimy do nieznanego nam, jeszcze, świata gry - projekt Termosfera ruszył. Naszym pierwszym zadaniem było wymyślenie nazwy dla naszej grupy - Dzieci z Bullerbyn. :) Przedstawiamy krótki film prezentujący naszą grupę. Zadanie z wymyśleniem nazwy było tylko rozgrzewka przed prawdziwą misją. Misja 1. już przed nami! 

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

 Katarzyna Wolny

(18.11.2016)

Termosfera to propozycja dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji.                        


Co zyskuje szkoła:

tworzy i wzmacnia swój pozytywny wizerunek, poszerza ofertę zajęć w szkole, rozbudowuje potencjał szkoły. Integruje uczniów, jak również pomaga w poznaniu nauczycieli i zmianie myślenia o samej szkole. Daje skuteczne narzędzie, które jest łatwym sposobem na realizację misji edukacyjnej i wychowawczej. Ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi, oraz wzmacnia ją.

Uczniowie:

zdobywają nowe umiejętności, wykorzystują własny potencjał twórczy, rozwijają swoją kreatywność. Uczą się odpowiedzialności, samodzielności, oraz zaradności podczas działań wolontariackich. Stają się otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, a ich samoocena wzrasta.

Do kogo:

Projekt Termosfera kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych działających w szkolnych kołach wolontariatu oraz do nieformalnych szkolnych grup działających wolontariacko. Każda grupa powinna posiadać pełnoletniego opiekuna (nauczyciel, pedagog).

Jak to działa:

Dzięki Termosferze można przenieść atrakcyjny świat gier do realnego świata, zmieniając przy tym swoje otoczenie.

Uczestnicy realizują 3 duże misje, wiele mniejszych wyzwań oraz regularne aktywności. Wszystkie są w jakiś sposób powiązane z wolontariatem.

Realizując misje, uczniowie organizują akcje wolontariackie takie jak: kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe typu mikołajki, koncerty. W ramach wyzwań realizują mniejsze działania typu: tworzą kartki świąteczne, kręcą filmiki promujące wolontariat itp.

Grupy za realizację misji, wyzwań i stałych aktywności otrzymują punkty. Ranking drużyn jest dla wolontariuszy dodatkową motywacją do działania.

Czekamy na misję i zadania!!! :)

Zachęcam do wspólnej zabawy!

Katarzyna Wolny

(25.10.2016)