W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy w Sopockich Szkołach Autonomicznych projekt edukacyjny "Wszyscy jesteśmy matematykami". Mottem projektu są słowa Pitagorasa: "Liczby rządzą światem". Koncepcja projektu została stworzona przez zespół matematyków Sopockich Szkół Autonomicznych - Elżbieta Bruska, Małgorzata Gudalewska, Dorota Kuncer -  pod kierunkiem Iwony Malmur, dyrektor zarządzającej SSA, również matematyczki.

We wstępie do projektu piszą: 

W opinii większości społeczeństwa, matematyka uważana jest za przedmiot trudny, nudny, oderwany od rzeczywistości i niestety niezbyt lubiany zarówno przez dorosłych, młodzież, jak i dzieci.

Złe nastawienie społeczeństwa do matematyki nie zachęca uczniów do nauki tego przedmiotu. Sopockie Szkoły Autonomiczne dążą do przełamywania stereotypów, podejmując różne działania w celu zainteresowania uczniów tą dziedziną nauki. Pragniemy, aby uczniowie nie bali się matematyki oraz chętnie podejmowali różne działania mające na celu zrozumienie, poznanie i polubienie matematyki.

Matematyka nie jest nauką aż tak abstrakcyjną, za jaką jest uważana. Jej źródła tkwią w rzeczywistości. O powstaniu tej nauki zadecydowały takie potrzeby życia, jak konieczność liczenia i mierzenia. Do dzisiaj służy do opisywani i wyjaśniania zjawisk, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Znajomość podstaw matematyki ułatwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w codziennym życiu. A sam proces poznawania tej dziedziny kształci tak bardzo potrzebne cechy jak umiejętność analizowania, wyciągania wniosków, przewidywania, uogólniania, logicznego myślenia i wiele innych. Zdobywając wiedzę i umiejętności metodą projektu, każdy uczeń może dostrzec w matematyce coś ciekawego, coś, co zachęci go do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć. Taki jest właśnie główny cel edukacyjnego projektu „Wszyscy jesteśmy matematykami.

Projekt adresowany jest do  uczniów i nauczycieli SSA. Prezentacja efektów projektu przewidywana jest na maj 2015 r. w ramach „Festiwalu matematyki”.

Realizując ideę projektu, nauczyciele wszystkich przedmiotów i na wszystkich etapach edukacyjnych zaplanowali następujące działania.

Sopockie Autonomiczne Liceum

Jolanta Gadomska (język polski) : Symbolika liczb w tekstach kultury

Hanna Ćwikałowska – Grudzińska (biologia): Genetyka w liczbach

Małgorzata Gudalewska/ Halina Klajszmit (matematyka, geografia): W jaki sposób Eratostenes w III w. p.n.e. zmierzył wielkość Ziemi 

Katarzyna Matwiejczyk (historia): Tajemnica szyfrów

Magdalena Wilczek (język angielski): Nowa Zelandia w liczbach

Emilia Rolka (zajęcia plastyczne): Matematyka w sztuce

 

Sopockie Autonomiczne Gimnazjum

Helena Zielinska (język polski): Przez Sopot z Matematyką (gra miejska, "Młody obywatel CEO")

Katarzyna Bębenek (język polski):  Obudziłam się/obudziłem się w świecie bez liczb (konkurs na opowiadanie fantastyczne)

Katarzyna Matwiejczyk: Tajemnica szyfrów

Elżbieta Bruska (matematyka):Ciąg Filbonacciego, dywan Sierpińśkiego

Małgorzata Gudalewska (matematyka) : O Sopocie matematycznie

Piotr Woldrich (informatyka): MatInO (matematyczne biegi na orientację)

Hanna Ćwikałowska – Grudzińska (biologia): Żywy organizm w liczbach

Halina Klajszmit (geografia):  Azja kontynentem kontrastów

Janina Żerańska (język angielski): The World of Mathematics

Agnieszka Latoch (język niemiecki): Leksykalny stopień prawdopodobieństwa

Emilia Rolka (zajęcia artystyczne): Matematyka w sztuce

 

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, klasy 0-3, nauczanie zintegrowane

Zuzanna Wesołka: Zakręcone figury geometryczne

Katarzyna Konoplańska: Ruchowe zabawy matematyczne

Anna Pawłowska: Origami matematyczne

Monika Lidzbarska: Zaczarowany świat liczb (tworzenie gier matematycznych)

Barbara Boszko: Kategorie matematyczne w życiu codziennym i otaczającym nas świecie

Hanna Figel:  Matematyka, język angielski, ipad

 

Sopocka Autonomiczna Szkołą Podstawowa, klasy 4-6

Dorota Kuncer (matematyka): Matematyka w otaczającym nas świecie

Danuta Kifner (język polskie): Matematyka w poezji

Katarzyna Matwiejczyk (historia): Historia w liczbach zaczarowana

Monika Maj (język angielski): Poznajemy słynnych matematyków

Kamila Głogowska (język angielski): Zadania matematyczne po angielsku

Janina Żerańska (język angielski): The World of Mathematics

Piotr Woldrich (informatyka): MatInO - Matematyczne biegi na orientację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Władze samorządowe województwa pomorskiego ustanowiły rozpoczęty właśnie rok  - Rokiem Matematyki. W jego ramach trzy państwowe uczelnie w regionie będą organizować konkursy, wykłady, projekcje filmów itp. propagujące tę dziedzinę nauki".