LITLAB: Tallinn jest stolicą Estonii

Styczniowe warsztaty były poświęcone elementom narracji. Prof. David Malcolm wykorzystał do tego własny tekst, który zaczynał się słowami, „Tallinn jest stolicą Estonii”. Po dokładnej analizie tekstu przedstawił dwie wersje tego samego opowiadania pokazując uczniom SAL możliwości tworzenia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych. W drugiej części spotkania, prof. Malcolm poprosił uczestników warsztatów aby w grupach 3-4 osobowych napisali własne teksty narracyjne wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. Jednakże jest to dopiero początek ich przygody ze słowem pisanym. Na kolejnych warsztatach będą eksperymentować z powstałymi tworami literackimi.

Zapraszamy do galerii zdjęć
Janina Żerańska
(18.01.2016)

LITLAB: Experiment

W LitLab: Experiment w ramach spotkań z prof. Davidem Malcolmem z Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji BETWEEN.POMIĘDZY będziemy pracować z różnorodnymi tekstami literackimi i otwierać uczniów liceum na słowo pisane, dlatego też kluczowymi czasownikami w niniejszym projekcie są: słuchaj, analizuj, interpretuj, pisz, odegraj. Słowa te mogą wystąpić podczas zajęć w rożnym zestawieniu, chcemy eksperymentować z tekstem, tak aby uczniowie znaleźli swój "sposób na literaturę".

Janina Żerańska
(4.12.2015)