Patronat Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego

16 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim, Fundacją BETWEEN.POMIĘDZY, a Sopockimi Szkołami Autonomicznymi. Prof. David Malcolm, kierownik Katedry Kultur i Literatur Anglojęzycznych wystąpił z przemówieniem na temat roli literatury i teatru anglojęzycznego w edukacji. Głos również zabrał dr Tomasz Wiśniewski, prezes Fundacji BETWEEN.POMIĘDZY, który mówił o idei fundacji i jej działalności oświatowej. Po podpisaniu porozumienia przez Panią dyrektor zarządzającą Iwonę Malmur, prof. Davida Malcolma i dr Tomasza Wiśniewskiego nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum. Zaprezentowany został film z udziałem uczniów SASP i SAG, którzy wyjaśnili jak rozumieją słowa BETWEEN.POMIĘDZY, które odtąd będą na stałe obecne w naszej współpracy. Następnie uczniowie klas gimnazjalnych Agnieszka Górska, Ignacy Pawłowski, Maciej Małys oraz Wojciech Koźliński odczytali wiersze w języku polskim i angielskim autorstwa Roberta Burnsa i Williama Butlera Yeatsa. Na zakończenie Maria Miazek, uczennica klasy 1 gimnazjum, zaśpiewała piosenkę Adele ”One and Only”, z którą wystąpiła na konkursie piosenki anglojęzycznej ”More Than Words”.

Zapraszam do galerii zdjęć
Zapraszam do obejrzenia relacji fimowej ze spotkania [plik do pobrania]

Janina Żerańska
(4.12.2015)

 

LITLAB: Tallinn jest stolicą Estonii

Styczniowe warsztaty były poświęcone elementom narracji. Prof. David Malcolm wykorzystał do tego własny tekst, który zaczynał się słowami, „Tallinn jest stolicą Estonii”. Po dokładnej analizie tekstu przedstawił dwie wersje tego samego opowiadania pokazując uczniom SAL możliwości tworzenia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych. W drugiej części spotkania, prof. Malcolm poprosił uczestników warsztatów aby w grupach 3-4 osobowych napisali własne teksty narracyjne wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. Jednakże jest to dopiero początek ich przygody ze słowem pisanym. Na kolejnych warsztatach będą eksperymentować z powstałymi tworami literackimi.

Zapraszamy do galerii zdjęć
Janina Żerańska
(18.01.2016)

LITLAB: Experiment

W LitLab: Experiment w ramach spotkań z prof. Davidem Malcolmem z Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji BETWEEN.POMIĘDZY będziemy pracować z różnorodnymi tekstami literackimi i otwierać uczniów liceum na słowo pisane, dlatego też kluczowymi czasownikami w niniejszym projekcie są: słuchaj, analizuj, interpretuj, pisz, odegraj. Słowa te mogą wystąpić podczas zajęć w rożnym zestawieniu, chcemy eksperymentować z tekstem, tak aby uczniowie znaleźli swój "sposób na literaturę".

Janina Żerańska
(4.12.2015)