„Cyfrowa szkoła, to taka, która przede wszystkim zapewnia dostęp do treści i usług edukacyjnych, do multimediów i platform dostępnych w chmurze. Dla każdego, z każdego miejsca i o każdej porze. Urządzenie jest tylko swoistym interfejsem umożliwiającym skorzystanie z tych zasobów, niezależnym od architektury sprzętowej czy zainstalowanego oprogramowania”.

Dynamiczne zmiany, postęp technologiczny, powszechny dostęp do informacji  za pomocą mobilnych urządzeń stawiają przed naszymi szkołami kolejne wyzwania. Świat postawił na mobilność w edukacji, Sopockie Szkoły Autonomiczne także idą tą drogą.
Zdajemy sobie sprawę, że szkoła innowacyjna (cyfrowa) to nie kwestia „uzbrojenia w sprzęt”. Nasze szkoły oprócz wysokiej pozycji w rankingach trójmiejskich cały czas pracują, by utrzymać markę szkoły uczącej się - innowacyjnej.

 

O szkole możemy mówić, że jest innowacyjna,gdy spełnia określone kryteria, to znaczy jest:

  • otwarta - na nowe technologie, nowe źródła komunikacyjne, na środowisko lokalne i potrafi zaspokajać społeczne potrzeby;
  • aktywna - wspiera inicjatywy, stawia na twórczość i kreatywność, ważniejsze jest krytyczne myślenie, nie bierne przyswajanie wiedzy, uczy jej zdobywania, staje się przewodnikiem, pozostaje mentorem dla uczniów;
  • wirtualna - korzysta z internetu, zarówno jako źródła wiedzy, jak i narzędzia do pracy z uczniem i zarządzania szkołą. Wirtualna, czyli mająca dostęp do zasobów edukacyjnych (różnych aplikacji), dająca możliwość współpracy w grupach.

Najważniejsze, że szkoła innowacyjna to taka, która tworzy warunki do twórczych i kreatywnych postaw uczniów, nauczycieli oraz wspiera ich działania. Jednak bez wsparcia kadry nauczycielskiej nie uda się realizować żadnych zmian. Nauczyciele muszą czuć potrzebę innego podejścia do nauczania i powinni być przekonani, że technologia pomoże im w pracy, ułatwi im życie, a nie skomplikuje. Ważną rolę w zmianach w szkole i wprowadzaniu innowacyjności stanowią oczywiście uczniowie i rodzice. Dziś korzystanie z technologii to nie przywilej, lecz obowiązek nauczyciela. Umiejętność posługiwania się technologii jest w świetle przyjętych w Unii Europejskiej zasad umiejętnością kluczową. Nie ma od tego odwrotu, czy chcemy, czy nie. Wdrażając nasz projekt, przenieśmy szkołę  „w chmury”, bo nasza młodzież już tam jest. Mobilność edukacji to lepsza edukacja, wydajniejsza, tańsza, a przede wszystkich skuteczniejsza.