Uczniowie Sopockich Szkół Autonomicznych przystąpili w roku szkolnym 2012/2013 do projektu Matematyka Innego Wymiaru. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nauczania matematyki. System przede wszystkim będzie opierał się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, sposobów efektywnej nauki, gier strategicznych itp. Uczniowie otrzymają swoje konto internetowe, na którym będą rozwiązywać zadania wskazane przez nauczyciela, zdobywać punkty i komunikować się z rówieśnikami biorącymi udział w projekcie. Projekt zakończą Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, które odbędą się w kwietniu 2013 roku.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://matematykainnegowymiaru.pl/index.php

Małgorzata Gudalewska, Elżbieta Bruska

(8.10.2012)