W czerwcu 2015 roku uczniowie Sopockiego Autonomicznego Liceum zaangażowali się w realizację projektu filmowego „Opowiedz ich historię ”. Przedsięwzięcie dotyczy wielokulturowego Gdańska, a jego celem jest zwrócenie uwagi na obecność w naszym mieście różnych narodowości oraz refleksja nad tym, kim byli i są gdańszczanie.

Uczniowie i uczennice będą mieli za zadanie stworzenie filmowych historii oraz prac fotograficznych o swoich rówieśnikach wywodzących się z mniejszości narodowych mieszkających w Gdańsku. Zanim powstaną filmy, młodzież przygotuje się do ich stworzenia, biorąc udział w cyklu zajęć: warsztatach na temat wielonarodowości, wycieczkach śladami zapomnianych kultur, spotkaniach z przedstawicielami grup mniejszościowych oraz w warsztatach filmowych. Jako podsumowanie projektu przewidziana jest uroczysta gala, podczas której odbędzie się pokaz filmów, wernisaż zdjęć przygotowanych przez młodzież oraz nagrodzenie trzech prac filmowych i fotograficznych.

Młodzież będzie pracowała w grupach pod kierunkiem nauczycieli lub nauczycielek. Podczas spotkania organizacyjnego każda grupa wylosuje temat, którym będzie się zajmowała. Proponowane przez nas zagadnienia dotyczą dziewięciu grup mniejszościowych: Niemców, Kaszubów, Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Żydów, Tatarów, Romów, Karaimów.

Projekt rozpoczyna się 2 marca 2015 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na 30 kwietnia 2016 roku.

W ramach projektu „Opowiedz ich historię” przewidujemy wiele ciekawych wydarzeń:

- 12 czerwca 2015 – spotkanie organizacyjne połączone z warsztatem antydyskryminacyjnym

- czerwiec – sierpień 2015 – samodzielna praca uczniów: opracowanie materiałów, które uczestnicy otrzymają podczas spotkania organizacyjnego

- wrzesień 2015 – spotkanie organizacyjne i sprawozdanie z pracy wykonanej podczas wakacji

- październik 2015 – wycieczki z iBedekerem i Instytutem Kultury Miejskiej śladami mniejszości narodowych w Gdańsku

- listopad 2015 – panel dyskusyjny na temat obecnej sytuacji mniejszości narodowych w Trójmieście

- grudzień 2015 – Żywa Biblioteka z udziałem osób wywodzących się z mniejszości narodowych

- styczeń, luty 2016 – warsztaty filmowe w Gdyńskiej Szkole Filmowej

- marzec, kwiecień 2016 – samodzielna praca uczestników nad filmami oraz konsultacje z osobami prowadzący warsztaty filmowe

- kwiecień 2016 – gala podsumowująca projekt połączona z pokazem filmów i zdjęć

Ponadto raz w miesiącu będą odbywały się projekcje filmów poruszających tematykę wielokulturowości.

Jolanta Gadomska

(13.06.2015)

Warsztaty antydyskryminacyjne

12 czerwca uczestniczyliśmy w warsztatach antydyskryminacyjnych w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Stanowiły one wprowadzenie i otwarcie naszego udziału w projekcie filmowym "Opowiedz ich historię - wielokulturowy Gdańsk ", który będziemy realizować przez cały przyszły rok szkolny. Naszym zadaniem będzie stowrzenie filmowej historii i prac fotograficznych o naszych rówieśnikach wywodzących się z mniejszości narodowych. My wylosowaliśmy Litwinów. Przed nami oprócz tworzenia filmu warsztaty na temat wielonarodowości, wycieczki śladami zapomnianych kultur, spotkania z przedstawicielami grup mniejszościowych oraz warsztaty filmowe w Gdyńskiej Szkole Filmowej:)

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(14.06.2015)

Kalejdoskop – spotkania z mniejszościami narodowymi

150915projekt004         150915projekt006

15 września 2015 r. w siedzibie Gdańskiego Liceum Autonomicznego  spotkaliśmy się,w ramach realizacji projektu "Opowiedz ich historię - Wielokulturowy Gdańsk", z autorką książki „Kalejdoskop – Spotkania z mniejszościami narodowymi”, panią Anną Sobecką oraz znanym gdańskim fotografem panem Maciejem Kosycarzem. Wzieliśmy udziału w dyskusji poświęconej wielokulturowemu charakterowi naszego miasta. Przed nami warsztaty filmowe w Wyższej Szkole Filmowej w Gdyni.

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(16.09.2015)

Warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej

150930projekt002        150930projekt009

"Film - sztuka pokazywania obrazem, nie słowem"

30 września, w ramach przygotowań do stworzenia filmu dokumentalnego "Litwini w Gdańsku" uczniowie klasy II SAL rozwijali i pogłębiali swoją wiedzę na temat tworzenia tego typu filmu. Naszymi wykładowcami i przyszłymi konsultantami naszych filmowych scenariuszy byli Sławomir Pultyna i Jerzy Radost, pracownicy Gdyńskiej Szkoły Filmowej. W trakcie zajęć rozważaliśmy, na czym polega różnica pomiędzy filmem fabularnym, a dokumentalnym; czym jest reportaż;jakie elementy budują film dokumentalny; jak przygotowac się do spotkania z bohaterami naszych filmów. Najważniejsze jest jednak zadać sobie pytanie, dlaczego robimy ten film.

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(1.10.2015)

 Gra miejska - śladami mniejszości narodowych w Gdańsku

27 października uczniowie kl. II, realizując projekt "Opowiedz ich historię - wielokulturowy Gdańsk", uczestniczyli w grze miejskiej - śladami mniejszości narodowych. Odkryliśmy, gdzie mieści się w Gdańsku Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej, dawny Konsulat Generalny Ukrainy, Konsulat Litwy. Dowiedzieliśmy się, gdzie modlą się wyznawcy prawosławia, kim był Łukasz Dziekuć - Malej i gdzie jest jego grób. Zwiedziliśmy kwaterę grobów prawosławnych na Cmentarzu Garnizonowym. Jednym słowem oglądaliśmy Gdańsk z nowej perspektywy i było to dla nas odkrywcze i kształcące.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(29.10.2015)

Panel dyskusyjny "Zalety i wyzwania życia w wielokulturowym społeczeństwie"

151123paneldyskusyjny13     151123paneldyskusyjny10

23 listopada uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym na temat: „Zalet i wyzwań życia w wielokulturowym społeczeństwie”. Spotkania odbyło się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wzięli w nim udział: Anna Urbańczyk -  trenerka równościowa, aktywistka praw człowieka, animatorka kultury; Piotr Olech - Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku; dr Margaret Ohia -  językoznawczyni, trenerka antydyskryminacyjna; Andrij Fil  - działacz Związku Ukraińców w Polsce i Związku Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej; Aleksandra Kozłowska  - dziennikarka „Gazety Wyborczej”; Olesya Malyugina -  działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce.

Dyskusja toczyła się wokół tak aktualnego tematu, jakim jest nasz stosunek do uchodźców. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym różni się asymilacja od integracji. Uczestnicy panelu przedstawiali zalety życia w wielokulturowym społeczeństwie. 

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(26.11.2015)

Ludzka biblioteka

             

9 grudnia 2015 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwyklym dla nas wydarzeniu. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z " Żywymi Książkami", czyli osobami reprezentującymi różne mniejszości narodowe i zamieszkującymi w województwie pomorskim. 

W naszych spotkaniach brali udział:

1) Eugenia Grodnicka - Książka na temat Rosjan i Rosjanek w Gdańsku

2) Vilija Tulickaite - Książka na temat Litwinów i Litwinek w Gdańsku

3) Sviatlana Pankavec - Książka na temat Białorusinów i Białorusinek w Gdańsku

4) Paulina Korolowa - Książka na temat Ukraińców i Ukrainek w Gdańsku

5) Michał Rucki - Książka na temat Żydów i Żydówek w Gdańsku

6) Helena Szabanowicz - Książka na temat Tatarów i Tatarek w Gdańsku

7) Kamila Goman - Romów i Romek w Gdańsku

8) Andreas Horstmann - Książka na temat Niemców i Niemek w Gdańsku

9) Łukasz Richert - Książka na temat Kaszubówi Kaszubek w Gdańsku

Zapraszam do galerii zdjęć.

Jolanta Gadomska

(9.12.2015)

Warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej

To były niezwykle intensywne i ciekawe dni (20-22.01.2016). Spędziliśmy je w Gdyńskiej Szkole Filmowej, ucząc się, jak ustawić kamerę, jak pracować ze światłem, jak nagrywać dźwięk, jak montować materiał zdjęciowy i dźwiękowy, by powstał jak najdoskonalszy film.

Zapraszam do galerii zdjęć.

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(25.01.2016)

 Filmujemy - "Śladami Litwinów w Gdańsku"

Natalia (narrator ), Mateusz (operator kamery), Maciej (reżyser) na Długim Targu w trakcie zdjęć do naszego filmu o Litwinach. Najtrudniej uzyskac dobrą jakość dźwięku...

Zapraszam do galerii zdjęć.

Jolanta Gadomska

(3.03.2016)

Wywiady z uczniami SAG i SAL

"Opowiedz ich historię - wielokulturowy Gdańsk " - zainspirowani realizowanym projektem postanowiliśmy sprawdzić, co wiedzą o mniejszościach narodowych, a w szczególności o Litwinach uczniowie naszego gimnazjum i liceum. Zorganizowaliśmy cykl wywiadów, w których zadawaliśmy następujące pytania: 

1. Co to jest mniejszość narodowa?

2. Czy w Gdańsku są mniejszości narodowe?

3. Czy miałeś kontakt z mniejszościami narodowymi?

4. Czy spotkałeś się ze śladami kultury litewskiej w Gdańsku?

5. Czy znasz jakiś sławnych Litwinów?

6. Co łączyło Polaków z Litwinami?

7, Jaką religię wyznają Litwini?

8. Jakie znasz potrawy litewskie?

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu,  w którym pokazujemy wybrane wywiady. 

Film: Wywiady z uczniami

Galeria zdjęć.

Jolanta Gadomska

(10.03.2016)

         

13 kwietnia podczas uroczystej gali w Gdyńskiej Szkole Filmowej zakończyliśmy udział w trwającym od czerwca 2015 r. projekcie "Opowiedz ich historię - Wielokulturowy Gdańsk. Zgromadzona publiczność obejrzała wszystkie filmy, które uczniówie trojmiejskich liceów stworzyli jako efekt podążania śladami mniejszości narodowych w Gdańsku. Były to niezwykle interesujące spotkania z Litwinami, Białorusinami, Rosjanami, Ukraińcami, Niemcami, Romami, Żydami, Tatarami, Kaszubami żyjącymi w naszym Trójmieście. Jak powiedziała Natalia Kasprowicz (uczennica kl. II SAL) w swoim podsumowującym naszą pracę nad filmem "Śladami Litwinów w Gdańsku" wystąpieniu, nauczyliśmy się nie tylko pracy z kamerą, montażu filmu, obróbki dźwięku, ale przede wszystkim "otworzyliśmy się" i bardzo dużo dowiedzieliśmy się o różnych narodach, które żyją razem, obok siebie, a niekoniecznie się rozumieją.

Dziękujemy naszym dyrektorkom, pani Iwonie Malmur i pani Janinie Żerańskiej, że towarzyszyły nam w tym ważnym dla nas wydarzeniu. Dziękujemy również pani Dorocie Zagrodzkiej, pani Monice Biblis, Agnieszce Szyk z Gdańskiego Autonomicznego Liceum za zaproszenie nas do projektu i niezwykle profesjonalną organizację cyklu różnorodnych warsztatów. Dziękujemy pani Bożenie Pawlak i pani Ewie Czech z Gdańskiej Fundacji Oświatowej, która zrealizowała nasz projekt w ramach programu "Obywatele dla Demokracji".

A oto nasze dzieło filmowe pt. "Śladami Litwinów w Gdańsku"

Zapraszam do galerii zdjęć.

Multimedia: Wielokulturowy Gdańsk

Jolanta Gadomska

(14.04.2016)