Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską. Spotykamy się na Politechnice raz w miesiącu. Uczniowie poznają zasadę indukcji matematycznej, samodzielnie poszukują dowodu wzoru na objętość, opracowują go przy pomocy nauczycieli. Zamierzamy korzystać ze wszelkich dostępnych metod, w tym z urządzeń multimedialnych. Podsumowanie projektu przewidujemy w kwietniu na spotkaniu z rodzicami oraz jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, przedstawiciel uczniów będzie referował temat podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki na UG.


Elżbieta Bruska
(26.11.2015)