Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to projekt, w ramach którego Uczniowie podejmują działania promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, podejmowanie inicjatyw biznesowych tworząc własne projekty klasowe pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowanie własnej marki, negocjowania z pracodawcą, czy budowanie sieci kontaktów biznesowych.

Katarzyna Matwiejczyk
(23.11.2015)