W dniach 8-10 maja 2014r. w Madrycie odbyło się szkolenie o nazwie II encuentro eTwinning de Maestros en Castellano: entredando palabras. Celem szkolenia było nawiązanie, przy pomocy informatycznych technik komunikacji, współpracy pomiędzy placówkami dydaktycznymi działającymi w Europie. Organizatorami szkolenia byli twórcy programów: eTwinning, Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

W czasie szkolenia nasze gimnazjum nawiązało kontakty z nauczycielami z Teneryfy /Hiszpania/, Asturias /Hiszpania/, Wiednia /Austria/.

Wspólnie stworzyliśmy projekt o nazwie: Canal TV „Sin Fronteras” /Kanał  TV „Bez Barier”/. Celem projektu jest powstanie platformy współpracy w/w ośrodków dydaktycznych. Nasza współpraca polegać ma na wymianie „on line” treści edukacyjnych pomiędzy uczestnikami projektu. Pierwszym tematem ma być prezentacja swojego miasta, naszej szkoły oraz jej uczniów. Każda szkoła zobowiązała się do emisji „live” stworzonego przez siebie odcinka TV. Ponadto  każdy z uczestników projektu umieści na platformie TwinSpace stworzony przez siebie film o tematyce będącej w kręgu zainteresowań uczniów. Dodatkowo w celu bliższego poznania się, przewidziano możliwość indywidualnych, bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczniami za pomocą dostępnych środków komunikacji takich jak: FaceTime, Skype, e-maili, listów itd. itp. Wszyscy twórcy projektu zadeklarowali chęć współpracy i wyrazili opinię, że wspólne działanie stanie się atrakcyjną formą edukacji uczniów i pozwoli na pełniejszą integrację młodzieży pochodzącej z różnych stron Europy oraz umożliwi w przyszłości bezpośrednie spotkania uczniów i pełną wymianę doświadczeń przez nauczycieli.

Katarzyna Dąbrowska
(10.03.2015)