Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta 

Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki). 

rodzik.urszula@gfo.pl 

Katarzyna Topór - psycholog 

Udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom i dzieciom. Prowadzi treningi, zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów.Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

topor.katarzyna@gfo.pl

 

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska.

kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

Godziny pracy pracowników PPP Osiek w roku szkolnym 2019/2020
imię, nazwisko pracownika poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Katarzyna Topór
psycholog
8.05 - 11.05

8.05 - 14.35

8.05 - 14.35 7.30 - 13.30 ----------
Urszula Rodzik
pedagog
----------- 8.30 - 14.30 ----------- 11.30 - 14.30 -----------