Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta 

Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki). 

rodzik.urszula@gfo.pl 

 

Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy

Wspiera uczniów przeżywających trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami lub w radzeniu sobie z obowiązami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska.

kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

 
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Lewandowski Artur

-

-

9:00-14:00

8:00-14:00

-