Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy

Wspiera uczniów przeżywających trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami lub w radzeniu sobie z obowiązami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska.

kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

 
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Lewandowski Artur

-

8:00-14:00

-

8:00-14:00

-