Uczniowie
Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych.
Wspieranie w radzeniu sobie z trudności emocjonalnymi uczniów.
Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi.
Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb uczniów.
Zajęcia psychoedukacyjne.
Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Pomoc w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy.
Terapia pedagogiczna.

Nauczyciele
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego.
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki.
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy jako grupy oraz indywidualnych problemów rozwojowych uczniów.
Konsultacje indywidualne.
Warsztaty i szkolenia.
Materiały psychoedukacyjne.
Badania socjometryczne.

Rodzice
Wsparcie w procesie wychowania dzieci.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych.
Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
Indywidualne konsultacje.
Grupowe spotkania psychoedukacyjne.
Materiały psychoedukacyjne.