Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego znajduje się tutaj.

Osobą odpowiedzialną za realizację doradztwa zawodowego w SAL jest Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy.