Szanowni Państwo!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że SAL zajęło 5. miejsce w Trójmieście wg raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Raport ten uwzględnia wyniki egzaminu maturalnego z ostatnich trzech lat. Kryterium oceny zaś jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/56,35636,12965685,5__miejsce__dwie_szkoly_ex_equo_,,3.html

Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://matura.ewd.edu.pl.

 

Nazwa Szkoły Miejsce

Gdańskie Liceum Autonomiczne

1
III LO w Gdyni 2
VI LO w Gdyni 3
I LO w Gdańsku 4
V LO w Gdańsku 4
Sopockie Autonomiczne Liceum 5
VII LO w Gdańsku 5
Katolickie Liceum w Gdyni 6
III LO w Gdańsku 6
II LO w Sopocie 6

Taida Szczepańska-Podumis, dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum

(3.12.2012)