Z przyjemnością pokazujemy wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, jakie osiągnęli nasi uczniowie w roku szkolnym 2010/2011.

Taida Szczepańska-Podumis, dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum
(2010/2011)