GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA

Pełnia Edukacji

 

Realizujemy autorskie inicjatywy oraz oferujemy kompleksowe rozwiązania zapewniające najwyższą jakość edukacji.

W naszych szkołach, przedszkolach i poradniach tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci i młodzież w pełni rozwijają swój potencjał w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku.

W oparciu o nasze wartości, kompetencje i zaangażowanie całego zespołu dbamy o to, by rozwój ten był wszechstronny i zrównoważony.

WARTOŚCI GFO

Szacunek:

 • uznanie podmiotowości i indywidualności każdego człowieka
 • traktowanie wszystkich z życzliwością i empatią
 • tolerancja i otwartość na różnorodność
 • relacje oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu

Odpowiedzialność:

 • obowiązek dbałości o wypowiadane słowa, podejmowane działania oraz wspólne dobro i środowisko
 • świadomość tego, że gdy popełniamy błędy, należy je naprawić to wartość zarówno na poziomie osobistym jak i zespołowym

Autonomia:

 • możliwość dokonywania samodzielnych wyborów
 • kształtowanie swojej ścieżki rozwoju
 • wolność myślenia i wyrażania siebie

Zaangażowanie:

 • proaktywność i gotowość do działania
 • przekonanie, że to, co i jak robimy, ma znaczenie
 • poszukiwanie obszarów do doskonalenia i rozwoju

Tworzymy Społeczność, w której wszyscy identyfikują się z przyjętymi wartościami.