Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gdańska Fundacja Oświatowa zrealizowała projekt pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo GFOlogo PPP Osieklogo GSAlogo SSAlogo ISGlogo IPG