W imieniu społeczności Sopockich Szkół Autonomicznych pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom za dotychczasowe wsparcie w postaci przekazania na rzecz Szkół 1% podatku.

Na co przekazaliśmy 1 % podatku w tym roku?
Miło nam poinformować, że w 2018 roku Sopockie Szkoły Autonomiczne  z tytułu 1% podatku otrzymały kwotę 3556,80 zł, którą przeznaczyły na częściowe dofinansowanie doposażenia pracowni przedmiotowych (utworzenie pracowni przyrodniczej i artystycznej).

Na co przekażemy 1 % podatku w przyszłym roku?
Kwoty uzyskane z tytułu 1% podatku w 2019 roku chcielibyśmy przeznaczyć na:
- wsparcie finansowe projektów interdyscyplinarnych,
- zakup pomocy edukacyjnych.

 

Jak wpłacić 1% podatku na Sopockie Szkoły Autonomiczne?
Wypełniając formularz PIT należy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisać numer KRS Gdańskiej Fundacji Oświatowej – 0000069788 oraz kwotę przekazywanego podatku. Aby kwota ta zasiliła konto Sopockich Szkół Autonomicznych w rubryce "Informacje uzupełniające" jako cel szczegółowy 1% proszę wpisać SSA lub Sopockie Szkoły Autonomiczne oraz zaznaczyć, iż wyrażają Państwo zgodę, pozwalającą fiskusowi na przekazanie nam informacji umieszczonych w pozycji "Cel szczegółowy 1%".

  

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty z tytułu 1% podatku.
Dodatkowe informacje na stronie www.gfo.pl w zakładce „1% podatku”.