Dzień Mamy obchodziliśmy również na języku niemieckim. Powstały piękne laurki. A przy okazji powtórzyliśmy przymiotniki określające cechy charakteru. 

Taida Szczepańska-Podumis

(26.05.2021)

 

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej...

 ...A właściwie to Światowy Dzień Rtóżnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Święto obchodzone 21 maja zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w 2002 roku. Jest ono efektem uchwalenia Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej przez UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Polska ratyfikowała owy dokument w 2007 roku.

Celem tego globalnego święta jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

  Zagłębiając się w tekst Deklaracji możemy dowiedzieć się, iż różnorodność jest wspólnym dziedzictwem całej ludzkości, jest źródłem kreatywności i niezbędnym elementem napędzającym dynamiczny rozwój społeczeństwa. Ochrona tych różnic stanowi podstawową część praw człowieka. Dbając o różnorodność kulturową dbamy również o prawa mniejszości, zagrożone języki, prawo do edukacji oraz prawo do ekspresji w języku ojczystym. Być może wydaje się nam, że wszystkie wyżej wymienione punkty są oczywiste ale pamiętajmy, że nawet w obecnych czasach są miejsca na świecie gdzie nie wydaje się to takie proste i naturalne.

Wracając do Deklaracji -  zwracała ona również uwagę, iż niezbędnym kryterium dla ochrony różnorodności jest ochrona dziedzictwa kulturalnego oraz aktywna polityka kulturalna gwarantująca powszechny dostęp i upowszechnianie informacji na temat dóbr kultury, twórczości oraz zapewniająca swobodną cyrkulację myśli.

 Dyskusja nad różnorodnością kulturową została wywołana przy okazji rozważań na temat negatywnych i pozytywnych skutków globalizacji. Wpływ rozwoju technologicznego, liberalizacji handlu i rynku usług na dobra kultury jest niezaprzeczalny. Ochrona różnorodności w kontekście globalnym oznacza, że chronione mają być kultury poszczególnych narodów, ale również kultury mniejszościowe. Zasada ochrony różnorodności kulturowej ma inspirować działania służące ochronie kultury wysokiej w czasach dominacji kultury masowej. Przyjęcie tej zasady przez społeczność międzynarodową jest o tyle istotne, iż aktywna polityka państwa w dziedzinie kultury ma swoje przełożenie na rozwój ekonomiczny w zakresie przemysłów kultury, wpływa na spójność społeczną i stwarza ramy dla kreatywności jednostek. Państwa popierające ochronę różnorodności kulturowej wychodzą z założenia, że dobra kultury nie powinny być traktowane tak jak dobra konsumpcyjne.

 Dzień Różnorodności Kulturowej to głównie idea edukacyjna. Nie ma hucznych obchodów na ulicach miast, co najwyżej miejscowe prelekcje czy pokazy filmów. Nie jest to jednak kolejne martwe święto figurujące w kalendarzu. UNESCO przygotowało zestaw kilku prostych rzeczy, które każdy może wykonać sam, aby uczcić Dzień Różnorodności Kulturowej, dowiedzieć się czegoś, a przy okazji wykonać we własnym zakresie kilka kroków w kierunku promowania praw człowieka. Można między innymi odwiedzić wystawę lub muzeum poświęcone innym kulturom, zaprosić rodzinę o odmiennej kulturze na obiad i porozmawiać z nią, obejrzeć film lub przeczytać książkę o innej kulturze, przeczytać pozycje wielkich myślicieli z innych kultur niż Twoja. Z drugiej strony, niekoniecznie trzeba tylko zgłębiać tajniki innych kultur. Dobrym pomysłem na uczczenie tego wyjątkowego dnia jest opowiadanie o swojej kulturze, zainteresowanie znajomych z innych krajów lokalnymi tradycjami. A może podjęcie próby ocalenia ich od zapomnienia?

 

Gladys Bernuy-Kotlenga

(23.05.2021)


 

 

 

 

Helena Zielińska

(23.05.2021)