Z radością informujemy, że 100% naszych absolwentów zdało egzamin maturalny.

Maturzystom serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i nauczyciele Sopockiego Autonomicznego Liceum

(4.07.2019)