To już kolejne wspomnienie Dnia Wartości w SAL, ale chciałabym podziękować raz jeszcze uczniom klasy 1., którzy z odwagą oraz merytorycznym przygotowaniem pokazywali nam w debacie dobre i złe strony massmediów. 

Przesłanie z tej debaty: "Trzeba umieć korzystać z dobrodziejstw zarówno nowych technologii, jak i korzystających z nich środków masowego przekazu".

Zapraszam do galerii zdjęć

Jolanta Gadomska

(20.10.2022)