Dyrekcja i Nauczyciele Sopockiego Autonomicznego Liceum serdecznie zapraszają

na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września, o godz. 8:30, do auli 2.2 w budynku przy ul. Polnej 16-20.