Walentynki 2021

Nie tylko nauki przyrodnicze badają serce. Nie zapominajmy, że istnieją różne drogi poznawania rzeczywistości. O tym pisali romantycy - specjaliści od miłości romantycznej. Wszyscy znamy frazę narratora z ballady "Romantyczność" - "miej serce i patrzaj w serce". A "szkiełku i oku" racjonalisty i jego "martwym prawdom" przeciwstawiamy za romantykami "czucie i wiarę".

 

Wszystkim zakochanym dedykuję wiersz Adama Mickiewicza

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
Rozwijać ją, jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego; — puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią, — w górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje,
Ludziom piastować, jako matka swych piastuje. 
 
Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia. 
 
Ogłaszam konkurs poetycki i czekam na Wasze liryki miłosne:)
 
Jolanta Gadomska
(14.02.2021)