Z dumą informujemy, że uczennica klasy maturalnej Julia Kalicka otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja SSA

(8.11.2013)

Z przyjemnością informujemy, że Marcin Foltyński uczeń klasy II SAL zakwalifikował się do eliminacji okręgowych olimpiady przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 10 stycznia 2013 roku Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez Perspektywy Sopockie Autonomiczne Liceum jako jedyne liceum w Sopocie uplasowało się w pierwszej " 20"  szkół w województwie pomorskim. Na 500 szkół w skali kraju znaleźliśmy się w połowie stawki.

Taida Szczepańska-Podumis, dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum

(10.01.2013)

 

 

Szanowni Państwo!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że SAL zajęło 5 miejsce w Trójmieście wg raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Raport ten uwzględnia wyniki egzaminu maturalnego z ostatnich trzech lat. Kryterium oceny zaś jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD), która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/56,35636,12965685,5__miejsce__dwie_szkoly_ex_equo_,,3.html

Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://matura.ewd.edu.pl.

Nazwa Szkoły Miejsce

Gdańskie Liceum Autonomiczne

1
III LO w Gdyni 2
VI LO w Gdyni 3
I LO w Gdańsku 4
V LO w Gdańsku 4
Sopockie Autonomiczne Liceum 5
VII LO w Gdańsku 5
Katolickie Liceum w Gdyni 6
III LO w Gdańsku 6
II LO w Sopocie 6

Dyrekcja SSA

(3.12.2012)

Z dumą informujemy, że uczeń klasy maturalnej naszego liceum Konrad Chudzik otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Sopotu za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendyście składamy serdeczne gratulacje.

Taida Szczepańska-Podumis, dyyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum

(7.11.2012)